Inskickade medborgarförslag

Aktiva förslag

Här ser du alla inskickade medborgarförslag sedan april 2024. Du kan klicka på medborgarförslaget för att läsa mer. 

Om du vill ta del av medborgarförslag som kommit in tidigare är du välkommen att kontakta kontaktcenter.

Olika statusar

Under status kan du följa var medborgarförslaget ligger i arbetsprocessen. Här kommer en förklaring på de olika statusarna:

  • Under behandling: Förslaget är inlämnat och kontrollerat av nämndsekreterare så att det uppfyller kriterierna (att du är folkbokförd i kommunen, att förslaget är en politisk fråga inom kommunens beslutandeområde samt att inget liknande förslag inkommit de senaste två åren). 
  • Mottagande i kommunfullmäktige: Förslaget tas emot i KF (kommunfullmäktige). Här har förslagsställaren möjlighet att vara med och läsa upp och berätta om sitt förslag.
  • Bereds i utskotten för samhälle, omsorg, lärande eller strategi: Förslaget lämnas för beredning i det utskott som hanterar ärendet.
  • Beslutas i kommunstyrelsen: Efter beredning och beslut i utskottet går medborgarförslaget vidare till KS (kommunstyrelsen) för slutgiltigt beslut. Förslagsställaren inbjuds eventuellt till KS för att delta när beslut fattas. 
  • Beslutad: Ärendet är avslutat. Du kan läsa om beslutet genom att klicka på medborgarförslaget. 

RubrikFörslaget inskickatStatusBeskrivning