Bistånd enligt socialtjänstlagen - ansökan

LÄS MER

Här till höger kan du ladda ner blankett för att ansöka om hemtjänstinsatser eller andra sociala insatser.

Ansökan skickas till:
Gemensamma nämnden för
social myndighetsutövning
Mora, Orsa och Älvdalen
792 80 Mora