Visionspeng

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Orsa 2050 – kom så åker vi!

I ORSA SKA ALLA KUNNA GÖRA SKILLNAD 

Att bjuda in alla till att vara med och forma framtiden i Orsa, det är att satsa framåt. Det tycker åtminstone vi. Nu vill vi visa att vi menar allvar. Och då behöver vi dig och dina idéer!                                                     

DET SPELAR INGEN ROLL om du är fem, femtio eller hundrafem år.  Ett bra samhälle utvecklas hela tiden, och det är våra olika sätt att tänka som skapar förutsättningar för att hitta oväntade vägar framåt. 

Nu vill vi ta vara på era kloka tankar och idéer och vi har ett sätt att involvera så många vi kan.

HAR DU EN IDÉ som du själv vill förverkliga för att göra Orsa bättre? Då har du chansen att söka pengar för att själv genomföra den. Alla som vill får komma med förslag, ju fler desto bättre. Ett eller flera förslag får dela på totalt 200 000 kronor per år. Visionspengen är ett treårigt projekt.

Följ instruktionerna som kommer vartefter du fyller i formuläret. Tänk på att fundera på en budget och en tidplan när du vill göra olika saker innan du börjar så går det lättare.

 

Kriterier för visionspengen.  

  • Förslaget ska ligga i linje med Vision Orsa 2050 och gynna bygdens utveckling.  
  • Sökanden, privatperson eller förening (ideell el ekonomisk), ska ha anknytning till Orsa.  
  • Sökanden ska vara beredd att ta fullt ansvar för förslagets genomförande.  
  • Förslaget måste falla inom ramen för vad kommunen får stödja  ekonomiskt.   
  • Förslaget får inte ha enskilt vinstdrivande syfte.  
  • Kommunen kan inte ge stöd till investeringar.  
  • Förslaget ska vara nyskapande och bidra till att stärka bilden av Orsa enligt visionen.   
  • Förslaget ska kunna genomföras utan extra stöd från kommunen.   
  • Förslaget får inte vara diskriminerande, ha negativa miljöeffekter eller på annat sätt strida mot svensk lagstiftning.  
  • Förslaget ska innehålla en projektbeskrivning med tidsplan, en budget och vid behov en bedömning av hur resultatet ska förvaltas och skötas.  

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa