Lämna medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna medborgarförslag om hur kommunen kan utvecklas. Ett medborgarförslag är ett sätt att bidra till att förändra eller förbättra något inom kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

  • Förslaget ska vara konkret och endast ta upp ett ämne. Om du har flera olika förslag ska du lämna dem var för sig. 
  • Ditt medborgarförslag kan bara handla om saker där kommunen kan bestämma.

 

Du som lämnar förslag ska vara privatperson. Företag, föreningar och organisationer kan inte lämna förslag. 

Förslaget ska handla om frågor som kommunen ansvarar för, till exempel skola och omsorg.

Förslaget ska vara skrivet på ett sätt som är lämpligt att publicera på vår webbplats. Alla inskickade förslag finns att läsa här. Förslaget får inte innehålla personuppgifter eller uppgifter som skyddas av sekretess. Det får inte vara kränkande eller ha olagligt innehåll. 

Du kan inte lämna förslag som

  • redan skickats in eller liknar ett förslag som skickats in under de senaste två åren
  • rör myndighetsutövning mot enskild person, till exempel ett beslut om bygglov eller bistånd. 

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag ska vara ett konkret politiskt förslag på något du vill påverka för att förbättra och utveckla Orsa kommun, till exempel att bygga en ny lekplats på ett tomt grönområde. Om du har ett enklare förslag som inte kräver ett politiskt beslut, utan kommunens verksamhet kan fatta beslutet, eller har ett klagomål ska du i stället lämna en synpunkt. 

Det finns ingen åldersgräns för att lämna ett medborgarförslag. 

Synpunkt

En synpunkt är ett önskemål eller en åsikt om något du tycker att kommunen bör förbättra eller erbjuda. Det kan handla om till exempel bättre belysning i lekparken eller en extra gunga. En synpunkt är ett enklare förslag än ett medborgarförslag och kan ofta hanteras av den ansvarige verksamheten direkt, i stället för att behandlas som ett politiskt beslut. 

Här kan du läsa mer och lämna en synpunkt.

Felanmälan

Du gör en felanmälan om du upptäcker ett fel på en befintlig funktion, till exempel en trasig lyktstolpe eller en trasig gunga på en lekplats. 

Här kan du göra en felanmälan.

Du kan inte använda e-tjänsten. Kontakta kontaktcenter för att få hjälp att lämna ditt medborgarförslag genom att mejla orsa.kommun@orsa.se eller ringa 0250-55 21 00

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa